IG.BAS.BG,       GENETIKA.FREEO.NET        

ИНСТИТУТ ПО ГЕНЕТИКА "АКАД. ДОНЧО КОСТОВ"

Sofia-1113; tel: +359 02 978 15 40; fax: +359 02 978 55 16;
E-mail:
genetika@bas.bg

web page:
IGen-BAS
IGen-BAS FreeO.net

 


последно обновена на 12.10.2008г.

Национален фонд за научни изследвания
 

Съвместни Изследователски Центрове на Европейския Съюз

Министерство на образованието и науката (МОН)
 

Министерство на здравеопазването

Седма рамкова програма на Европейския съюз
 

Шеста рамкова програма на Европейския съюз